Accreditation

PRESS & MEDIA

Akrediteerimine

PRESS JA MEEDIA

Who can apply?
Media accreditation is strictly reserved for:

  • Members of the Press (print, photo, radio, television, film news agencies, and online media) who represent a bona fide media team.
  • Members of the Organiser, Athletes, Chefs d'equipes, FEI, and NF Press Officers.
  • Freelance journalists and photographers will be accredited on submission of a request, including a letter signed by an editor-in-chief confirming commissioned coverage of the event
Kes saab kandideerida?
Meedia akrediteerimine on rangelt reserveeritud:

  • Ajakirjanikud (trükk, foto, raadio, televisioon, filmiuudisteagentuurid ja veebimeedia), kes esindavad bona fide meediameeskonda.
  • Korraldaja liikmed, sportlased, Chefs d'equipes, FEI ja NF pressiametnikud.
  • Vabakutselised ajakirjanikud ja fotograafid akrediteeritakse pärast taotluse esitamist, sealhulgas peatoimetaja allkirjastatud kirja, mis kinnitab sündmuse tellitud kajastamist.
Accreditation Procedure
Applications for accreditation will be considered on a case-by-case basis.

The OC reserves the right to request additional documentary evidence.

The OC may decide, at any time, to forbid access temporarily, even to an area otherwise permitted by their accreditation.

The OC reserves the right to decline any applications that do not meet accreditation criteria.

All accreditation holders will have access to the public areas.

A valid passport or government-issued Identification Document (ID) with a photo must be presented to collect the badge.
Akrediteerimis-
menetlus
Akrediteerimistaotlused vaadatakse läbi igal üksikjuhul eraldi.

Korralduskomitee jätab endale õiguse nõuda täiendavaid dokumentaalseid tõendeid.

Korralduskomitee võib igal ajal otsustada ajutiselt keelata juurdepääsu isegi alale, mis on nende akrediteeringuga muidu lubatud.

Korralduskomitee jätab endale õiguse lükata tagasi kõik taotlused, mis ei vasta akrediteerimiskriteeriumidele.

Kõigil akrediteeringu omanikel on juurdepääs avalikele aladele.
Märgi kättesaamiseks tuleb esitada kehtiv pass või valitsuse väljastatud fotoga isikut tõendav dokument (ID).
MAIN PARTNER
PEAMINE PARTNER