Vabatahtlikud

SÜNDMUS

We seek enthusiastic and motivated volunteers to contribute to the championship's success!
One of the most significant sporting events ever will be hosted in Estonia!

All eyes are on Padise 2023 to compete for the World Champion title for Young Horses.

We need you for an event like the Endurance World Championship to succeed! We depend on equestrian enthusiasts to perform tasks in front of and behind the scenes.
Otsime entusiastlikke ja motiveeritud vabatahtlikke, kes aitaksid kaasa meistrivõistluste õnnestumisele!
Eestis korraldatakse läbi aegade üks tähtsamaid spordisündmusi!

Kõigi pilgud on suunatud Padise 2023-le, kus võisteldakse noorhobuste kestvussõidu maailmameistri tiitli nimel.

Vajame teid kestvussõidu maailmameistrivõistluste õnnestumiseks! Me loodame ratsutamishuvilistele, kes täidaksid ülesandeid nii lava ees kui ka lava taga.

Become a volunteer at Padise 2023

Tule Padise 2023 vabatahtlikuks!

Functions
We need quite a lot of volunteers!

It will involve tasks like participating in different areas as a helper, cleaning areas at the venue and the camping spots, service helpers, a social media team, guards by the gates and in the stables, and whatever might be needed to make horses and guests feel at home!
When?
You can volunteer in the following periods:

from 9th of August to 15th of August 2023.
Our demands
You are a minimum of 16 years old.

It is an advantage that you master English, but not a requirement.
Funktsioonid
Me vajame päris palju vabatahtlikke!

Vabatahtliku ülesanded, näiteks, on abistada ürituse erinevatel aladel, tagada toimumiskoha ja telkimiskohtade korrashoid, abistada teenindamisel, sotsiaalmeedia meeskond, tagada kord väravate ja tallide juures ning kõik muu, mida on vaja, et hobused ja külalised tunneksid end koduselt!
Millal?
Ootame vabatahtlikke perioodiks

9.-15. august 2023.
Nõudmised vabatahtlikule
Oled vähemalt 16-aastane.

Inglise keele valdamine on eeliseks, kuid mitte kohustuslik.
What can you expect as a volunteer?
We guarantee an unforgettable experience with many others with a considerable interest in equestrian sports.

You get the chance to develop lifelong friendships working and enjoying your time at the FEI Endurance World Championship for Young Horses 2023.

We offer you a unique opportunity to participate in the biggest equestrian event in Estonia in 2023!

Prepare for days of hard work. You will, without a doubt, go home exhausted - but with lifetime memories!
Mida oodata vabatahtlikuna?
Garanteerime unustamatu elamuse ja suurepärase koostöö kogemuse nendega, kellel on tõsine huvi ratsaspordi vastu.

Sul on võimalus arendada elukestvaid sõprussuhteid, töötades ja nautides oma aega FEI Noorhobuste Kestvussõidu Maailmameistrivõistlustel 2023.

Pakume Sulle ainulaadset võimalust osaleda 2023. aasta Eesti suurimal ratsaspordiüritusel!

Valmistuge rasketeks tööpäevadeks. Kahtlemata lähete koju kurnatuna – kuid eluaegsete mälestustega!
MAIN PARTNER
PEAMINE PARTNER