Sponsorship

BUSINESS

Sponsorlus

TEGEVUS

Take advantage of the opportunity to give your company great exposure!
Our partners and their brands will have comprehensive media coverage during all phases of the event thanks to a strategic mix of placement, customization of key elements of the venue, dressing of the competition fields, and media visibility.

The event will have a significant international influence and attract the attention of a large audience of fans.
Kasutage võimalust pakkuda oma ettevõttele suurepärast eksponeerimist!
Meie partnerid ja nende kaubamärgid saavad ürituse kõikides etappides igakülgset meediakajastust tänu paigutuse strateegilisele kombinatsioonile, toimumiskoha põhielementide kohandamisele, võistlusväljakute dekoreerimisele ja meedia nähtavusele.

Üritusel on märkimisväärne rahvusvaheline mõju ja see tõmbab laia fännipubliku tähelepanu.

Sponsorship Opportunities

Sponsorlusvõimalused

Sponsorship Packages
We offer different levels of collaboration for our partners
Field of Play
"Be part of the action!"
VIP Lounge
"Welcome the sport's greatest fans!"
Retail Village
"Enjoy Estonian shopping!"
Sponsorluspaketid
Pakume oma partneritele erineval tasemel koostööd
Mänguväli
"Ole sündmuste keskel!"
VIP lounge
"Tere tulemast spordi suurimatele fännidele!"
Müügiküla
"Naudi Eesti ostlemist!"
What can you expect as a partner?
The FEI Endurance World Championship for Young Horses 2023 represents an essential platform for international relationships, dynamic and innovative.

For this reason, it offers the possibility not only to assist at the most important sports event of the year but an event to reach marketing objectives and to sell and increase the brand image on a global scale.

Entering the FEI Endurance World Championship for Young Horses 2023 means having the chance to exploit a communication and marketing plan built ad hoc for each company.
Mida võite partnerina oodata?
FEI Noorte Hobuste Kestvusratsutamise Maailmameistrivõistlused 2023 on dünaamiline ja uuenduslik rahvusvaheliste suhete oluline platvorm.

See pakub võimalust turunduseesmärkide saavutamiseks ning brändi kuvandi tõstmiseks ja müümiseks globaalses mastaabis.

FEI Noorte Hobuste Kestvusratsutamise Maailmameistrivõistlustele 2023 pääsemine tähendab võimalust kasutada iga ettevõtte jaoks spetsiaalselt koostatud kommunikatsiooni- ja turundusplaani.
MAIN PARTNER
PEAMINE PARTNER